Вимоги до оформлення тез доповіді:

  • Тези доповідей (1-2 стор.) можуть бути підготовлені на російський, українській або англійській мові
  • Текст тез подається у вигляді файлу типу *.doc (електронною поштою разом з заявкою учасника)
  • Текст слід готувати в редакторі Microsoft Office Word for Windows в книжковій орієнтації
  • Об'єм тез: 1-2 повні сторінки
  • Поля сторінок дзеркальні: верхнє - 2,5 см;нижнє - 3,5 см;зовнішнє - 2,8 см;внутрішнє - 1,8 см;
  • Порядок розміщення матеріалів:

Назва доповіді - шрифт Times New Roman, 16 розмір, жирний, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру, без переносів. Пропуск перед - 36 пт, після - 6 пт.

Автори доповіді - прізвище, ініціали, організація, шрифт Times New Roman, 16 розмір,  одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру, відступи справа і зліва - 1 см. Пропуск після - 6 пт.

Текст доповіді - шрифт Times New Roman, 14 розмір,  одинарний міжстрочний інтервал, вирівнювання по ширині, відступ першої строки абзацу 1,27 см, автоматичні  переноси в рядках.

Формули - шрифт Times New Roman, звичайний символ - 14  розмір, великий індекс - 12 розмір, маленький індекс - 9  розмір, міжстрочний інтервал 150%. Не забудьте налаштувати редактор формул згідно вказаних параметрів!

Список літератури - шрифт Times New Roman, 12  розмір, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, відступ першої строки абзацу 0,8 см. Список літератури оформлюється у відповідності з ДСТУ. Пропуск перед і після - 6 пт.

Робочі мови конференції українська, російська, англійська

 
Копірайт Вiддiл космiчних iнформацiйних технологiй та систем, Iнститут космiчних дослiджень НАН та НКА України; адреса: проспект Академiка Глушкова, 40, 03680, Київ 187, Україна; телефон: +380(44)5262553; електронна пошта: inform@ikd.kiev.ua